>
Kód oboru:  36-67-H/01
Popis oboru:  Náplní odborného výcviku daného oboru je zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů. Osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby. Provádění jednoduchých hydroizolací a tepelných izolací, vnitřních a vnějších omítek, obkladačských a kladečských prací. Provádění oprav a rekonstrukcí budov včetně jednodušších sanací vlhkého zdiva, zateplování budov a montáží sádrokartonových konstrukcí.
Profil absolventa:  Absolvent oboru zedník se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen kvalitně pracovat ve svém oboru s využitím nových materiálů a technologií a provádět základní zednické práce na pozemních stavbách:
  • betonování a zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů z různých druhů materiálů
  • osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby
  • jednoduchou hydroizolaci a tepelnou izolaci
  • vnitřní a vnější omítky
  • obkladačské a kladečské práce
  • opravy a rekonstrukce budov, včetně jednodušších sanací vlhkého zdiva, zateplování budov a montáží sádrokartonových konstrukcí.

Go to top