>
Kód oboru:  26-51-H/02
Popis oboru:  Náplní odborného výcviku daného oboru je výroba, sestavování, seřizování, udržování, opravování, zkoušení a měření elektrických zařízení všeho druhu a provádění veškerých elektromontážních prací se zaměřením na rozvodná zařízení.
Profil absolventa:  Absolvent oboru elektrikář - silnoproud se uplatní při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. Je schopen kvalitně pracovat ve svém oboru s využitím nových materiálů a technologií a provádět základní elektrikářské práce:
  • instalování, oprava, údržba a kontrola elektrických rozvodů
  • měření a testování různých typů elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaných zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii
  • provádění veškerých elektromontážních prací se zaměřením na rozvodná zařízení

ELEKTRIKÁŘ - silnoproud
Kód oboru:  26-51-H/02
Popis oboru:  Náplní odborného výcviku daného oboru je výroba, sestavování, seřizování, udržování, opravování, zkoušení a měření elektrických zařízení všeho druhu a provádění veškerých elektromontážních prací se zaměřením na rozvodná zařízení.
Profil absolventa:  Absolvent oboru elektrikář - silnoproud se uplatní při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. Je schopen kvalitně pracovat ve svém oboru s využitím nových materiálů a technologií a provádět základní elektrikářské práce: • instalování, oprava, údržba a kontrola elektrických rozvodů • měření a testování různých typů elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaných zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. • provádění veškerých elektromontážních prací se zaměřením na rozvodná zařízení
Elektrikář - silnoproud
Kód oboru:  26-51-H/02
Popis oboru:  Náplní odborného výcviku daného oboru je výroba, sestavování, seřizování, udržování, opravování, zkoušení a měření elektrických zařízení všeho druhu a provádění veškerých elektromontážních prací se zaměřením na rozvodná zařízení.
Profil absolventa:  Absolvent oboru elektrikář - silnoproud se uplatní při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. Je schopen kvalitně pracovat ve svém oboru s využitím nových materiálů a technologií a provádět základní elektrikářské práce: • instalování, oprava, údržba a kontrola elektrických rozvodů • měření a testování různých typů elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaných zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. • provádění veškerých elektromontážních prací se zaměřením na rozvodná zařízení
 
Tesař
Kód oboru:  36-64-H/01
Popis oboru:  Náplní odborného výcviku daného oboru je ruční a strojní opracování dřeva a materiálů nahrazujících dřevo, zhotovování, sesazování a osazování tesařských výrobků a konstrukcí, stavba dřevěných lešení, kovových lešení, plošin a výtahových šachet, obedňovací práce.
Profil absolventa:  Absolvent oboru tesař se uplatní ve stavebních firmách v povolání tesař, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen kvalitně pracovat ve svém oboru s využitím nových materiálů a technologií a provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách: • zhotovovat bednění betonových konstrukcí • vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken • zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, podskružení, stavět dřevěná i kovová lešení, plošiny a výtahové šachty.
 
Zedník
Kód oboru:  36-67-H/01
Popis oboru:  Náplní odborného výcviku daného oboru je zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů. Osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby. Provádění jednoduchých hydroizolací a tepelných izolací, vnitřních a vnějších omítek, obkladačských a kladečských prací. Provádění oprav a rekonstrukcí budov včetně jednodušších sanací vlhkého zdiva, zateplování budov a montáží sádrokartonových konstrukcí.
Profil absolventa:  Absolvent oboru zedník se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen kvalitně pracovat ve svém oboru s využitím nových materiálů a technologií a provádět základní zednické práce na pozemních stavbách: • betonování a zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů z různých druhů materiálů • osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby • jednoduchou hydroizolaci a tepelnou izolaci • vnitřní a vnější omítky • obkladačské a kladečské práce • opravy a rekonstrukce budov, včetně jednodušších sanací vlhkého zdiva, zateplování budov a montáží sádrokartonových konstrukcí.
 
Manipulant poštovního provozu a přepravy
Kód oboru:  37-51-H/01
Popis oboru:  Uvedený učební obor je zařazen do výuky na naší škole od 1.9. 2014. Jsme jedinou školou v Pardubickém kraji, která má tento učební obor ve svém vzdělávacím programu. Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené s přepravou poštovních zásilek, tj. s příjmem poštovní zásilky, jejím předáním do přepravy, přepravou na dodací poštu, předáním poštovní zásilky doručovatelům, dodáním poštovní zásilky adresátovi či jejím vydáním na poštovní přepážce. Dále se naučí zajišťovat i jiné služby, které poskytuje nejen Česká pošta, s. p. občanům. Jejich uplatnění je i u firem, jejichž hlavní činností je logistika. Součástí školního vzdělávacího programu je také získání řidičského průkazu sk. "B"
Profil absolventa:  Možné uplatnění absolventů: •poštovní doručovatelé, •pracovníci logistiky poštovních uzlů, •pracovníci za přepážkami poštovních úřadů, •pracovníci přepravy a doručování zásilek všeho druhu, •Další možné uplatnění je například ve společnosti PPL CZ, která je předním poskytovatelem služeb v oblasti expresní přepravy se specializací balíkové přepravy po ČR a do Evropy a jím podobných firem. Absolventi mohou dále pokračovat v nástavbovém studiu zaměřeném na poštovnictví nebo na podnikání v oboru.
Go to top