>

Dobrý den,

3. kolo přijímacího řízení se koná dne 15. 7. 2024 dle rozpisu, který Vám byl formou pozvánky předán při odevzdání přihlášky. Výsledky přijímacího řízení budou jako vždy zveřejněny na webových stránkách a úřední desce školy. Pokud budete ve třetím kole přijati ke studiu na naší škole, budete muset potvrdit do 7 dnů Váš záměr zde opravdu studovat. Tiskopis bude ke stažení na stránkách školy v sekci přijímací řízení.

Go to top